MTSA

Disclaimer

Voorwaarden betreffende het gebruik van deze website

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website van MTSA Technopower. Door gebruik te maken van deze website of gebruik te maken van de informatie op deze website accepteert de gebruiker automatisch deze voorwaarden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de informatie

Deze website is uitsluitend voor algemene doeleinden. De informatie die op deze website wordt verstrekt is op generlei wijze bedoeld als advies. De informatie op deze website wordt samengesteld en onderhouden door MTSA Technopower met voortdurende zorg en aandacht. MTSA Technopower kan echter geen garantie geven ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website. Derhalve kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website. MTSA Technopower is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortkomen uit het gebruik van deze website of die voortkomen uit of gerelateerd zijn aan het gebruik van informatie gepresenteerd op of beschikbaar gemaakt via deze website of schade die voortkomt uit het niet beschikbaar zijn van deze website.

De website van MTSA Technopower kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar de websites van derden. Deze verwijzingen en hyperlinks zijn slechts ter informatie opgenomen en te goeder trouw door MTSA Technopower geselecteerd. MTSA Technopower geeft in geen enkel geval garantie en accepteert ook geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

MTSA Technopower kan ook geen enkele garantie geven ten aanzien van het op tijd ontvangen of verwerken van e-mails of andere elektronische boodschappen die naar MTSA Technopower zijn verstuurd en is in generlei wijze aansprakelijk voor de schade die voortkomt uit het niet op tijd ontvangen of verwerken van e-mails of andere elektronische boodschappen die naar MTSA Technopower zijn verstuurd.

Intellectueel eigendom

Alle rechten t.a.v. intellectueel eigendom, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerkrechten en databaserechten gerelateerd aan de informatie, tekst, beelden, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en die de opmaak en het ontwerp hiervan betreffen zijn het eigendom van MTSA Technopower en/of met toestemming in licentie gegeven aan MTSA Technopower voor het gebruik hiervan door de eigena(a)r(en) van genoemde rechten. De informatie op deze website is alleen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het reproduceren en publiceren van (delen van) de inhoud van deze website voor niet persoonlijk en/of commercieel gebruik, en welke vorm of wijze dan ook, is verboden zonder vooraf schriftelijk toestemming gekregen te hebben van MTSA Technopower.

Het gebruik van hyperlinks naar (eventuele bladzijdes van) de website van MTSA Technopower is niet toegestaan zonder vooraf schriftelijk toestemming gekregen te hebben van MTSA Technopower. MTSA Technopower staat geen hyperlink naar (eventuele bladzijdes van) haar website toe indien de inhoud, het imago of de reputatie van de gastwebsite niet verenigbaar is met de naam of reputatie, diensten of producten van MTSA Technopower of de inhoud van deze website, zulks ter beoordeling van MTSA Technopower.

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Arnhem.

Privacy

MTSA Technopower eerbiedigt de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die per email en/of contactformulieren aan MTSA Technopower wordt verstrekt in vertrouwen wordt behandeld en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen via e-mail: info@mtsa.nl

MTSA

MTSA Technopower: Design, Engineering, Prototyping, Manufacturing & Service | © 2024 MTSA Technopower | Disclaimer | Algemene voorwaarden