MTSA
  •  

Integratie Waterstofsysteem door MTSA: SinneWetterstof

03 november 2021

Het SinneWetterstof project van Alliander en GroenLeven richt zich op conversie van zonnestroom naar waterstof via een elektrolyser installatie. MTSA Technopower ontwerpt en levert voor dit project de integratie van de elektrolyser en waterstof compressor tot een compleet systeem.

Het doel van het project is flexibilisering van het elektriciteitssysteem door toepassing van waterstofconversie. Als veel duurzame energie opgewekt wordt, past dat soms niet op het elektriciteitsnet. In Oosterwolde wordt daarom door Alliander een elektrolyser installatie geplaatst bij een zonnepark ontwikkeld door GroenLeven, ontwikkelaar van grootschalige zonne-energie. In plaats van de opwekking van elektriciteit te verminderen of infrastructuur uit te breiden, wordt met een elektrolyser elektriciteit en water omgezet in waterstof en zuurstof. De waterstof wordt gecomprimeerd en in tube trailers naar de afnemer gebracht.
Op deze manier wordt piekbelasting in het net voorkomen en wordt waterstof op een duurzame manier geproduceerd voor bijvoorbeeld mobiliteit, industrie en verwarming in de gebouwde omgeving.

Projectleider Ben Tubben van Alliander: “Met het project wil Alliander leren hoe de waterstofketen wordt opgebouwd en ervaring opdoen met het toepassen van electrolysers in termen van bestuurbaarheid en veiligheid. Door de installatie direct naast een zonnepark te plaatsen wordt onderzocht hoe met een dergelijke installatie congestiemanagement op een snelle en kosteneffectieve wijze kan worden toegepast”. Willem de Vries, projectleider van GroenLeven vult aan: “met dit project willen wij onderzoeken hoe complementair het bedrijven van een zonnepark en de productie van waterstof is”.

MTSA Technopower realiseert in dit project de integratie van de elektrolyser en waterstof compressor tot een compleet systeem. Tot de integratie behoren naast het leveren en installeren van een waterstof buffertank, verbindend leidingwerk en instrumentatie ook het ontwerpen en realiseren van een project-specifiek waterstof vulstation, geschikt voor het laden van tube trailers. Het vulstation krijgt 3 beladingsposities, zodat 3 tube trailers tegelijk kunnen worden geplaatst. Het vulstation wordt voorzien van een besturingssysteem waarin ook de benodigde veiligheidscomponenten zijn opgenomen.

Het Sinnewetterstof project is één van de eerste Nederlandse projecten waar decentraal groene waterstof geproduceerd gaat worden en MTSA is trots om samen met alle partners dit project te realiseren.

Share this news:
MTSA

MTSA Technopower: Design, Engineering, Prototyping, Manufacturing & Service | © 2023 MTSA Technopower | Disclaimer | Algemene voorwaarden