MTSA
  •  

Kan je leven van lucht en wind?

24 februari 2022

Het antwoord is ja!

Wind en lucht is alom aanwezig en bevat vrijwel alle bouwstenen: energie, zuurstof, stikstof, koolstof en waterstof die je terugvindt in heel veel hedendaagse producten. Denk hierbij aan alle kunststoffen (plastics), maar ook geneesmiddelen, eiwitten en voeding zijn m.b.v. energie voornamelijk opgebouwd uit de elementen C, H, O en N.

Koolstof en waterstof worden traditioneel voornamelijk gewonnen uit fossiele brandstoffen, net als de energie die nodig is voor de chemische omzetting naar nuttige producten. Hierbij komt veel CO2 vrij, met alle nadelige gevolgen van dien.

Indien we de elementen, die van nature al in lucht, zitten, m.b.v. wind of zonne-energie chemisch omzetten naar bruikbare producten, verkrijgen we niet alleen een schone maar ook een quasi onuitputtelijke bron van producten en energie. Met dit idee zijn veel partijen, waaronder TNO en MTSA Technopower, bezig nieuwe technologie te ontwikkelen om dit mogelijk te maken.

MTSA Technopower is gespecialiseerd in het verder helpen en opschalen van innovaties van haar klanten op Cleantech gebied, schone technologie die duurzame productie mogelijk maakt.

Dat kan bijvoorbeeld op basis van fermentatie, waarbij chemische omzetting biologisch plaatsvindt in levende cellen. Een andere methode is het toepassen van elektrochemie. Bij elektrochemie wordt gebruik gemaakt van een membraan waarover een elektrische spanning wordt aangebracht. Onder invloed van die spanning gaat een deel van de moleculen over in ionen, waarvan waterstof ionen (losse protonen) in staat zijn door het membraan heen te gaan. Aan de andere kant van het membraan reageren die protonen met daar aanwezige elementen, ionen of moleculen, bijvoorbeeld andere protonen, of CO2. In het ene geval ontstaat waterstof, in het andere geval mierenzuur. Mierenzuur is een vloeistof en een belangrijke bouwsteen binnen de chemie, waarvan tal van andere producten gemaakt kunnen worden.

Met de juiste elektrochemische cellen, stacks en installaties kan mierenzuur op grote schaal geproduceerd worden. Als CO2 bron kunnen rookgassen van traditionele verbrandingsinstallaties gebruikt worden, bijvoorbeeld van afvalcentrales. De CO2 uitstoot van deze centrales neemt dan af en kan met behulp van schone elektriciteit in producten worden omgezet. Dit wordt ook wel CCU genoemd (Carbon Capture and Usage). In een vervolg ontwikkelingsstap kan in plaats van rookgassen de CO2 rechtstreeks uit lucht gehaald worden.

MTSA Technopower is een specialist in het ontwerpen en bouwen van pilot en demo elektrochemische installaties. Op dit moment ontwerpen en bouwen we een installatie in opdracht van TNO waarbij water en CO2 elektrochemisch in mierenzuur worden omgezet. MTSA Technopower is hierbij verantwoordelijk voor zowel het ontwerp en bouw van de elektrochemische stack, het hart van het systeem, alsmede het totale systeem zelf, ook wel Balance of Plant (BoP) genoemd. Op deze manier draagt MTSA Technopower bij aan het ontwikkelen van schone technologie, een schoner milieu en een CO2 neutrale samenleving.

Share this news:
MTSA

MTSA Technopower: Design, Engineering, Prototyping, Manufacturing & Service | © 2022 MTSA Technopower | Disclaimer | Algemene voorwaarden