MTSA

MTSA Technopower ontwikkelt decentrale energie management systemen die groene elektriciteit omzetten in waterstof en vice versa om groene energie 24/7 beschikbaar te maken en piekbelasting op het elektriciteitsnet van zon en windparken te voorkomen.

Bekijk onze LoB Waterstof Technologie video

video

MTSA Technopower is een leverancier van waterstofsystemen, zoals energie- managementsystemen.

De Energie Transitie met MTSA

Power Management and Power to Power

Visie – Energie Transitie door zon en wind energie

Zon en wind energie is duurzaam, CO2 vrij en kan vrijwel overal opgewekt worden. Echter op locatie wordt doorgaans het grootste deel van de dagopbrengst in slechts enkele uren geproduceerd, terwijl de rest van de dag niet of nauwelijks groene stroom voorhanden is. Daarom kunnen zon en wind niet zomaar fossiele energiecentrales vervangen. Voor groene energie ontbreekt tot nu toe een energiebuffer om rondom de klok vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Een ander obstakel voor grootschalige toepassing van zon en wind energie vormt de huidige netcapaciteit. Deze is veelal niet toereikend om de piekproductie van geplande wind- en zonneparken af te voeren.

PEM Hydrogen Fuel Cell Power Plant

MTSA Technopower: koploper in waterstoftechnologie

MTSA Technopower biedt hiervoor een oplossing. MTSA Technopower heeft ruim 15 ervaring omtrent het toepassen van waterstof in combinatie met elektriciteit (high power). MTSA Technopower heeft toonaangevende projecten gerealiseerd waaronder ‘s werelds grootste PEM brandstofcelcentrales, H2 installaties voor noodstroomvoorziening, powerpacks voor het aandrijven van stadbussen en rondvaartboten en elektrochemische waterstof compressie systemen. Deze kennis passen wij toe om de Energie Transitie een stap dichterbij te brengen.

Power Management and Power to Power installation

MTSA Technopower ontwikkelt waterstof energie systemen voor een duurzame toekomst:

  • Power to Gas (P2G): Elektrolyse systemen voor de productie van groene waterstof in de capaciteitsrange van 1-10 MW.
  • Gas to Power (G2P): Brandstofcel systemen voor de productie van elektriciteit uit waterstof in de capaciteitsrange van 0.5-5 MW.
  • Power to Power (P2P): Geïntegreerde energie management systemen die waterstof en elektriciteitsproductie verenigen.

Productoverzicht

MTSA 50 kW elektrolyser

Main Technology: PEM
Hydrogen production: up to 0,9 kg/hr
Hydrogen purity: ISO 14687 / NEN-EN 17124
Output pressure: Up to 40 bar
Safety: CE mark
Max Input power: 50 kWe
Feed water quality: Tap water


MTSA 1 MW elektrolyser module

Main Technology: PEM
Hydrogen production: up to 19 kg/hr
Hydrogen purity: ISO 14687 / NEN-EN 17124
Output pressure: Up to 40 bar
Safety: CE mark
Max Input power: 1 MWe
Feed water quality: Tap water


MTSA 2 MW elektrolyser module

Main Technology: PEM
Hydrogen production: up to 38 kg/hr
Hydrogen purity: ISO 14687 / NEN-EN 17124
Output pressure: Up to 40 bar
Safety: CE mark
Max Input power: 2 MWe
Feed water quality: Tap water


MTSA 1 MW Brandstofcel Systeem

Main Technology: PEM
Electricity production: up to 1 MWe output at 10 kV/AC
Residual heat production: up to 700 kW at 60 deg. C
Hydrogen consumption: max 63 kg/hr
Safety: CE mark


MTSA 2 MW Brandstofcel Systeem

Main Technology: PEM
Electricity production: up to 2 MWe output at 10 kV/AC
Residual heat production: up to 1.4 MW at 60 deg. C
Hydrogen consumption: max 125 kg/hr
Safety: CE mark


MTSA Power2Power Systeem 0,5 MW

Main Technology: PEM
Safety: CE mark

Electrolyser section
Hydrogen purity: ISO 14687 / NEN-EN 17124
Hydrogen production: Up to 9 kg/hr
Electricity consumption: up to 500 kW

Hydrogen Compressor / Storage section
Storage Capacity: 97 kg
Max pressure: 500 bar

Fuel cell section
Electricity production: up to 150 kWe output at 10 kV/AC
Hydrogen consumption: up to 9 kg/hr


MTSA Power2Power Systeem 6 MW

Main Technology: PEM
Safety: CE mark

Electrolyser section
Hydrogen purity: ISO 14687 / NEN-EN 17124
Hydrogen production: up to 114 kg/hr
Electricity consumption: up to 6 MW

Hydrogen Compressor / Storage section
Storage Capacity: 1250 kg
Max pressure: 500 bar

Fuel cell section
Electricity production: up to 2 MWe output at 10 kV/AC
Hydrogen consumption: max 125 kg/hr


MTSA

MTSA Technopower: Design, Engineering, Prototyping, Manufacturing & Service | © 2024 MTSA Technopower | Disclaimer | Algemene voorwaarden