MTSA

MTSA Technopower 5.0 ontwikkelt decentrale energie management systemen die groene elektriciteit omzetten in waterstof en vice versa om groene energie 24/7 beschikbaar te maken en piekbelasting op het elektriciteitsnet van zon en windparken te voorkomen.

Hydrogen crucial in Energy Transition

video

MTSA Technopower 5.0 introduceert Power to Power

video

Power2Power stemt vraag en aanbod van duurzame elektriciteit op elkaar af en is de ontbrekende schakel in de keten naar energietransitie.

De Energie Transitie met MTSA

Power Management and Power to Power

Visie – Energie Transitie door zon en wind energie

Zon en wind energie is duurzaam, CO2 vrij en kan vrijwel overal opgewekt worden. Echter op locatie wordt doorgaans het grootste deel van de dagopbrengst in slechts enkele uren geproduceerd, terwijl de rest van de dag niet of nauwelijks groene stroom voorhanden is.
Daarom kunnen zon en wind niet zomaar fossiele energiecentrales vervangen. Fossiel blijft vooralsnog nodig om rondom de klok levergarantie te waarborgen. Voor groene energie ontbreekt tot nu toe een energiebuffer om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.
Een ander obstakel voor grootschalige toepassing van zon en wind energie vormt de huidige netcapaciteit. Deze is veelal niet toereikend om de piekproductie van geplande wind- en zonneparken af te voeren.

PEM Hydrogen Fuel Cell Power Plant

MTSA: koploper in waterstoftechnologie

MTSA Technopower 5.0 biedt hiervoor een oplossing. MTSA Technopower 5.0 heeft ruim 15 ervaring omtrent het toepassen van waterstof in combinatie met elektriciteit (high power). MTSA Technopower 5.0 heeft toonaangevende projecten gerealiseerd waaronder ‘s werelds grootste PEM brandstofcelcentrales, H2 installaties voor noodstroomvoorziening, powerpacks voor het aandrijven van stadbussen en rondvaartboten en elektrochemische waterstof compressie systemen. Deze kennis passen wij toe om de Energie Transitie een stap dichterbij te brengen.

MTSA productlijn

Power Management and Power to Power installation

MTSA Technopower 5.0 ontwikkelt productlijnen voor:

  • Power to Gas (P2G): Electrolyser systemen voor de productie van groene waterstof in de capaciteitsrange van 1-10 MW.
  • Gas to Power (G2P): Brandstofcel systemen voor de productie van elektriciteit uit waterstof in de capaciteitsrange van 0.5-5 MW.
  • Power to Power (P2P): Geïntegreerde energie management systemen die waterstof en elektriciteitsproductie verenigen.
Power Management and Power to Power installation

Power to Power (P2P) - Het systeem

MTSA Technopower 5.0 ontwikkelt een volledig geïntegreerd Energy Management Systeem bestaande uit:

  • Waterstof productie via elektrolyse
  • Waterstof compressie en opslag
  • Elektriciteit en warmte productie uit waterstof d.m.v. brandstofceltechnologie

Dit noemen wij Power to Power – de ontbrekende schakel in de Energie Transitie.

Power Management and Power to Power installation

Power to Power (P2P) - De Toepassing

Power to Power (P2P) is een modulair, schaalbaar en decentraal concept wat op locatie flexibel tussen 1 en 10 MW stroom kan omzetten naar waterstof om later te worden gebruikt voor elektriciteit, warmte, mobiliteit en / of industriële grondstof. Het is bij uitstek geschikt om te worden toegepast in combinatie met (geplande) wind en zonneparken waar het huidige elektriciteitsnet niet toereikend is om de piekproductie op te vangen.
Door de connectie met het elektriciteitsnet heeft het P2P systeem tevens een grid stabiliserende functie.

MTSA

MTSA Technopower: Design, Engineering, Prototyping, Manufacturing & Service | © 2024 MTSA Technopower | Disclaimer | Algemene voorwaarden