MTSA
  •  

Mobiele Fermentatie Pilot Plant succesvol in bedrijf genomen

10 februari 2023

In 2022 werd de mobiele pilot plant voor de biologische behandeling van hoogovengassen geïnstalleerd op de staalproductiesite van ArcelorMittal in Gent en aangesloten op de hoogoven gasleiding.

De proeffabriek maakt het gebruik van industriële CO2-emissies voor bioproductie mogelijk!

In het gas fermentatie-proces, verbruiken en zetten microben CO2 om, waardoor het niet in de atmosfeer terechtkomt, terwijl ze tegelijkertijd duurzame bioproducten maken. Het hart van de installatie zijn 2 CSTR-bioreactoren en 1 Trickle Bed-bioreactor.

De inhuldiging van de pilot plant vond plaats op 15 juni 2022, zie hierbij een video impressie inclusief een kijkje in de pilot plant: Bio Base Europe Pilot Plant op LinkedIn.

Het systeem is kort daarna in bedrijf genomen en is een groot succes. Uit de uitgevoerde proeven is gebleken dat hoogovengas onder stabiele procesomstandigheden omgezet kan worden zonder voorbehandeling van de gassen!

De volgende stop voor de mobiele unit is het VTT Bioruukki pilot centrum in Finland.

Ontwerp en constructie is gerealiseerd door Bio Base Europe Pilot Plant en MTSA Technopower 5.0 B.V. met steun van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie in het kader van het BIOCON-CO2 Project.

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met Jan ten Have, technisch directeur van MTSA en projectleider van de ontwerp- en realisatiefase van het project.

Share this news:
MTSA

MTSA Technopower: Design, Engineering, Prototyping, Manufacturing & Service | © 2024 MTSA Technopower | Disclaimer | Algemene voorwaarden