MTSA
  •  

GROHW blijft versnellen en gaat door naar fase 2: een demonstratie

13 oktober 2021

Het collectief GROHW, waar MTSA Technopower deel van uitmaakt, heeft de tweede subsidietoekenning gekregen via het OP Oost programma REACT EU. Door deze toekenning wordt een eerste demonstratie van het gehele waterstofsysteem mogelijk gemaakt, waarmee we een bijdrage leveren aan verdere verduurzaming op lokale schaal. Het samenwerkingsverband van lokale bedrijven en instellingen blijven hun krachten bundelen om de energietransitie te versnellen.

In GROHW fase 2 demonstreert het samenwerkingsverband de inzichten en uitkomsten uit fase 1 in meerdere testopstellingen. Deze demonstratie dient twee doelstellingen: de eerste doelstelling is het in de praktijk demonstreren van een (decentraal aangestuurd) 50 kW-waterstofsysteem over de gehele keten: van groene stroomproductie tot afname van de geproduceerde waterstof en warmte. De tweede doelstelling van het project is het in de praktijk toepassen van een gecertificeerde veldtest unit van zeer energiezuinige (aard)gasgestookte adsorptiewarmtepompen (TRL8). Deze gaan ook deels in de testopstelling onder doelstelling 1 op waterstof draaien. Er worden 20 tot 30 warmtepompen gebouwd die in woningen in Oost-Nederland worden getest.

Deventer als pilotlocatie
De stad Deventer is de pilotlocatie van het gehele waterstofsysteem. Eerst worden de voor het systeem ontwikkelde componenten getest bij MTSA in Arnhem, waarna deze vervolgens bij de Gasfabriek in Deventer als demonstratie worden samengebracht tot een groen waterstofsysteem. Aan de voorkant wordt dit groene waterstofsysteem aangedreven door lokaal opgewekte groene stroom. Van deze groene stroom wordt vervolgens groene waterstof en warmte gemaakt waarbij de waterstof als buffer wordt opgeslagen. Aan de achterkant levert de gasgestookte adsorptiewarmtepomp gedurende de wintermaanden efficiënt opgewekte warmte aan de Gasfabriek. In de zomermaanden wordt er waterstof geleverd aan de asfaltcentrale voor een eerste pilot met een waterstofbrander. De toekenning van de subsidie is een erkenning van de ingeslagen weg. De eerste werkzaamheden voor fase 2 zijn inmiddels al van start gegaan.

Met GROHW versnellen we de energietransitie
Naar aanleiding van de Regionale Energiestrategieën (RES) en lokale duurzaamheidsambities zullen er in Oost-Nederland binnen afzienbare tijd honderden windturbines en duizenden hectares zonnepanelen geïnstalleerd en in gebruik genomen moeten worden. Tegelijkertijd geven regionale netbeheerders aan dat het elektriciteitsnet op dit moment (bijna) aan haar maximum transportcapaciteit zit (netcongestie). In Oost-Nederland zal er daarom de komende jaren een significante behoefte zijn aan lokale energieopslagsystemen, ook wel bekend als ‘energiebuffers’. Waterstof kan deze energiebufferfunctie vervullen. Sinds begin 2020 loopt het GROHW (GRoene Oxygen, Hydrogen en Wasteheat) project in Deventer, waarin een digitale blauwdruk is gemaakt om waterstof op lokale schaal als ‘energiebuffer’ te kunnen gebruiken. Het doel van GROHW is het ontwerpen en realiseren van een decentraal groen waterstofsysteem op megawattschaal die de energietransitie helpt te versnellen door netcongestie te verminderen. Alle partners zijn afkomstig uit Oost-Nederland en zijn trots op het lokale regionale karakter van dit project. Hiermee zetten zij zich in om de energietransitie te versnellen.

Samen versnellen
De deelnemende partijen zijn voorloper in eigen branche en delen hun kennis en ervaring in dit project. Zij voelen de verantwoordelijkheid om het voortouw te nemen door te verkennen en experimenteren. Het samenwerkingsverband bestaat tijdens fase 1 en 2 uit een veelzijdige samenstelling aan deelnemers, namelijk:

Engineers/adviseurs
– Witteveen+Bos
– MTSA Technopower
– Cooll Sustainable Energy Solutions
– HVE

Gebruikersgroep
– Vos transport
– Van Dorp
– AsfaltNu
– De Gasfabriek
– Enexis

Handelsplatform ontwikkelaar
– Hanzenet

Marketing
– Brandeniers

Hogescholen
– HAN
– Saxion Hogeschool

Gefinancierd en ondersteund door
– Rabobank
– OostNL
– Provincie Gelderland
– Provincie Overijssel
– Clean Tech Regio

Share this news:
MTSA

MTSA Technopower: Design, Engineering, Prototyping, Manufacturing & Service | © 2022 MTSA Technopower | Disclaimer | Algemene voorwaarden