MTSA
Biomassa
Biomassa 1800 x 411

Biomassa

Werd voorheen biomassa vooral gezien als afval, tegenwoordig speelt het een toenemende rol als duurzame grondstof en in onze energievoorziening. Biomassa bestaat voor een belangrijk deel uit cellulose. Deze taaie en vezel- achtige stof vindt sinds jaren zijn toepassing in de papierindustrie. Vandaag wordt veel onderzoek gedaan om cellulose uit biomassa te gebruiken voor het duurzaam produceren van energie, chemicaliën, kunststof en zelfs additieven ten behoeve van de voeding en farmaceutische industrie.

Conversie van biomassa tot een bruikbare vorm kan onder invloed van druk, warmte, vacuüm, speciale scheidingstechnieken en vaak met gebruik van katalysatoren of enzymen. Lab research resulteert in innovaties die via pilot en demo installaties hun economische en technische haalbaarheid moeten bewijzen alvorens op industriële schaal toegepast te kunnen worden.

MTSA Technopower ontwerpt en bouwt prototype installaties, pilot en demo plants en kleinschalige productie installaties. Wij kunnen reeds in een vroeg stadium instappen en adviseren over hoe een innovatie opgeschaald kan worden. Dit gebeurt uiteraard in overeenstemming met de geldende normen en regelgeving ten aanzien van milieu, veiligheid en gezondheid.

Bij veel van deze processen worden hoge temperaturen, drukken en/of agressieve media toegepast. Dit vereist selectie en gebruik van speciale componenten, materialen en nauwkeurige analyse en controle systemen. Ook het continue transport van vaste stoffen vereist specifieke kennis. MTSA Technopower beschikt over veel expertise en ervaring op dit terrein.

MTSA
MTSA Technopower: Design, Engineering, Prototyping, Manufacturing & Service | © 2020 MTSA Technopower | Disclaimer | Algemene voorwaarden