MTSA
Brandstofcel Systemen
slider Energy 1 - 2000 - 750 pixels

Brandstofcel Systemen

Waterstof is een energiedrager die in potentie de rol van fossiele brandstoffen kan overnemen. Mits duurzaam geproduceerd kan waterstof een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van broeikasgassen en andere schadelijke stoffen. Met behulp van een brandstofcel kan waterstof efficiënt in elektriciteit worden omgezet. Een brandstofcel bestaat uit een membraan waar aan de ene zijde waterstof en aan de andere zijde zuurstof uit lucht onder gecontroleerde condities wordt aangeboden. Hierdoor wordt elektriciteit, warmte en zuiver water gevormd. Om dit goed, veilig en betrouwbaar te laten werken is een complex systeem vereist.

MTSA Technopower heeft ruime ervaring in het ontwerpen en bouwen van systemen voor elektriciteitsproductie met behulp van brandstofcellen voor verschillende toepassingsgebieden:

  • kleine systemen voor toepassingen in gebouwen als noodstroomvoorziening of op afgelegen locaties
  • middelgrote systemen voor mobiele toepassingen in bijvoorbeeld autobussen en rondvaartboten
  • grote systemen voor industriele toepassingen
MTSA
MTSA Technopower: Design, Engineering, Prototyping, Manufacturing & Service | © 2020 MTSA Technopower | Disclaimer | Algemene voorwaarden