MTSA
Olie en gas
offshore oil and gas

Olie en gas

Er vindt wereldwijd op grote schaal onderzoek plaats om het gebruik van olie en gas als energiebron en grondstof efficiënter en duurzamer te maken. Het gaat hier bijvoorbeeld om het scheiden en hergebruik van CO2, conversie m.b.v. innovatieve katalysatoren of nieuw type reactoren, het gebruik van restwarmte of het toepassen van innovatieve scheidingsmethodes zoals membranen of superkritische kristallisatie. Ook wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van decentrale, mobiele, kleinschalige productietechnieken.

MTSA Technopower draagt hiertoe bij door het ontwerpen en bouwen van prototype installaties, pilot plants, demo plants en kleinschalige productie installaties. Wij kunnen reeds in een vroeg stadium instappen en meedenken en adviseren over hoe een innovatie opgeschaald kan worden.

Bij veel processen worden hoge temperaturen, drukken en/of agressieve media toegepast. Dit vereist selectie en gebruik van speciale componenten, materialen en nauwkeurige analyse en controle systemen. MTSA Technopower beschikt over veel expertise en ervaring op dit terrein.

In de uitvoering is vakmanschap van groot belang. MTSA Technopower is gespecialiseerd in het bouwen van pilot plants, gas en/of vloeistofsystemen, vaak in mobiele skid vorm: variërend van een debiet van slechts enkele ml per uur en gebruik makend van dunwandige tubing tot en met grotere installaties met een debiet van honderden liters per uur.

MTSA
MTSA Technopower: Design, Engineering, Prototyping, Manufacturing & Service | © 2020 MTSA Technopower | Disclaimer | Algemene voorwaarden