MTSA
Service
Banner Service - 2000 - 200 pixels

Service

Tegenwoordig is het rendabeler om diensten uit te laten voeren door externe specialisten. U kunt hiermee uw flexibiliteit en slagkracht vergroten. MTSA Service biedt (on-site) ondersteuning aan technische diensten (E & WtB) in de industriële markt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om detachering, montage, demontage, aanpassing van bestaande installaties, onderhoud, systeemintegratie en/of het leveren van vervangingsdelen.

Detacheren

Wanneer u, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, openstaande vacatures, vakantie of plotseling toegenomen vraag, geconfronteerd wordt met onvoldoende eigen capaciteit en snel over de juiste vakmensen wilt beschikken, biedt MTSA Technopower de oplossing. Wij kunnen de juiste werknemers ter beschikking stellen (engineers en monteurs: WTB/E) op regie basis, zodat u aan uw verplichtingen kunt blijven voldoen. Dit kan voor zowel kortere als langere periodes.

Service “projecten”

Uw technische dienst heeft zijn handen vol aan de dagelijkse werkzaamheden. Noodzakelijke proces of productie aanpassingen blijven daardoor dikwijls te lang liggen. MTSA Technopower kan dergelijke aanpassingen turn-key van u overnemen. Door onze ervaring kunnen wij de hoeveelheid tijd en kosten gemoeid met de aanpassing goed inschatten en op basis hiervan met u een prestatieverplichting aangaan. Kosten, tijdsduur en risico zijn daarmee vooraf helder afgebakend. Het type werkzaamheden dat hieronder valt zijn:

 • Modificeren en reviseren van bestaande installaties en apparatuur
 • Demontage en montage van installaties en apparatuur, bijvoorbeeld bij verhuizingen
 • Het bewerken, reviseren en testen van onderdelen

De engineeringsafdelingen van MTSA Technopower spelen een belangrijke rol. Wij kiezen voor een projectmatige aanpak (zie projecten) waarbij MTSA Technopower het hele traject van concept tot en met inbedrijfstellen kan afdekken.

Preventief Onderhoud

Het is vandaag de dag geen geheim dat een goed uitgevoerd planmatig preventief onderhoud, de operationele kosten voorspelbaar minimaliseert en de betrouwbaarheid en kwaliteit van de productie en productiecapaciteit verbetert. MTSA kan hierin een belangrijke mate van toegevoegde waarde leveren. De MTSA aanpak kenmerkt zich door de volgende fasen:

 • Intake en analyse
 • Opstellen onderhoudsplan
 • Uitvoering
 • Evaluatie en advies

We spreken hier van een prestatieverplichting waarbij verschillende contractvormen en service niveaus mogelijk zijn.

Correctief onderhoud

Bij complexe productieprocessen, zelfs bij een goed functionerend preventief onderhoud, zijn storingen zelden helemaal uit te sluiten. Bij storingsopvolging is expertise op zeer korte termijn nodig. MTSA service monteurs kunnen storingen snel en effectief verhelpen. Het bieden van diensten buiten reguliere werktijden behoort uiteraard tot de mogelijkheden. Aangezien MTSA de beschikking heeft over een eigen machinefabriek en constructiewerkplaatsen zijn we in staat snel reparaties uit te voeren en onderdelen te leveren. Storingsevaluatie kan tot aanpassing van het preventieve onderhoudsplan leiden.

Correctief onderhoud kan deel uitmaken van een service contract of op regiebasis worden verrekend.

Service Support OEMs

In het verlengde van MTSA Toelevering biedt MTSA Service aan Original Equipment Manufacturers (OEMs) een compleet pakket van service activiteiten ter ondersteuning van bedrijven die geen service afdeling hebben of beperkt zijn in capaciteit, maar deze dienst wel willen leveren aan hun klanten. Het betreft hier:

 • Installatie van apparatuur en systemen
 • Systeemintegratie
 • Onderhoud
 • Leveren van vervangingsdelen
MTSA
MTSA Technopower: Design, Engineering, Prototyping, Manufacturing & Service | © 2019 MTSA Technopower | Disclaimer | Algemene voorwaarden